Gran senior Høyre?

Styret i Gran Høyre ønsker å samordne en egen seniorgruppe. Brev fra seniorkontakt Magne Lynne blir sendt ut på mail, per post til de som ikke har e-post.
Vi ber de som definerer seg i denne aldersgruppa om å ta kontakt med ham. I første omgang kartlegges interessen og hva formålet kan være for ei slik gruppe.
Svar Magne på e-post magnelynne@gmail.com, eller via mobiltelefon 95 96 93 04.

Magne Torbjørn Lynne er styremedlem og seniorkontakt i Gran Høyre