Gunn er vår ordførerkandidat

Gruppeleder Gunn Seigerud ble i nominasjonsmøtet 29. november valgt til Gran Høyres ordførerkandidat.

Våre medlemmer ble invitert til å foreslå kandidater og delta på nominasjonsmøtet for å velge ordførerkandidat allerede nå, etter anbefaling fra Høyres sentralstyre.

Løfte Høyre

Ved å velge ordførerkandidat nær to år før valget i 2023, gis Gunn anledning til over tid å ta del i både program og nominasjonsprosess for listekandidater. Siden ordførerkandidaten nå er på plass, vil nominasjonskomitéen gis anledning til å ha en tett dialog med henne i arbeidet med å få på plass resten av listen. Vi håper å få en slagkraftig liste med hovedoppgave å løfte Høyre til beste for Grans befolkning.

Tidlig kjent for stemmeberettigede

For øvrig ser vi her en rik anledning for kommunens stemmeberettigede til å bli kjent med vår ordførerkandidat, blant annet gjennom å følge kommunestyre- og formannskapsmøter på kommune-TV og i oppslag gjennom media. Vi ønsker derved at de som kommer til urnene i sept. ’23 skal være trygge på hva Gran Høyre og Gunn som ordførerkandidat står for.

Nominasjonskomité

Gran Høyres nominasjonskomité består av leder Harald Westby, Trine Ruud og Vidar Woldengen. Den suppleres etter hvert med ett medlem til. Dersom noen i komitéen havner på lista for kommunevalget, trer de til side og erstattes med et annet Høyre-medlem. Vi ønsker lykke til med arbeidet!