Gunn ny gruppeleder

Gunn Seigerud har overtatt som Gran Høyres gruppeleder for resten av kommunestyreperioden, med Hanne Mathisen som hennes vara.

Gruppeleder Gunn Seigerud, styreleder Odd Ingar Sæterbakken og nestleder Kristen Kjoberg.

Frem til årsmøtet i november er Kristen Kjoberg styrets nestleder, mens Odd Ingar Sæterbakken har gått inn som leder.

Harald Westby fortsetter som medlem av kommunestyregruppa, samt leder av planutvalget, mens Ole Sigurd Marthins går tilbake som styreleder når det måtte passe. Disse endringene er gjort i forståelse med de berørte med hensikt å avlaste på arbeidsoppgaver.

Gunn Seigerud ny gruppeleder