Nye vedtekter

Gran Høyre vedtok i sitt årsmøte 15. november nye vedtekter, bygd på sentralstyrets endringer av 17. september i år.

Tidligere i år har vi sendt inn en høringsuttalelse om vedtektene, og det er tydelig at noen av dem er tatt til følge. Årsmøtet gjorde få justeringer ut over det å sette inn nødvendige navn o.l. Endringen av betydning er at Gran Høyre har valgt at årsmøtene velger representanter for to og to år, samt at utskiftingen blir tilnærmet halve styret for hver gang.