Skolering

Gran Høyre arrangere skolering av folke- og tillitsvalgte og andre interesserte medlemmer lørdag 26. februar.

Sigrun Strømsøyen, Høyres erfarne organisasjonssjef og assisterende generalsekretær kommer til Gran rådhus lørdag 26. august. Hun tar oss med inn i Høyres politikk, målene for 2023 og 25, partiprogrammet og hvordan det kan relateres til lokalforeningene.

Forventer deltagelse

Vi forventer at de som er folkevalgte eller tillitsvalgte benytter anledningen til å bli bedre kjent med partiet, forhåpentligvis er også andre medlemmer interesserte og melder seg på tre-timers-arrangementet, oppstart kl 11:00.

For at Gran Høyre frem mot valgene i 2023 og 2025 skal fremstå med klare politiske standpunkter bygd på Høyres ideologi og program, må vi bli trygge på hverandre i hva og hvordan politikken skal presenteres velgerne.

Vel møtt til arena for Grans viktigste politiske verktøy!

Lunsj serveres.