ET ÅPENT BREV TIL LO OG FAGFORBUNDET

n Denne høsten begynte jeg å studere sykepleie på Universitetet i Agder. I en av de aller første forelesningene våre ble Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund invitert inn for å snakke til oss om fordelene med å bli studentmedlem i fagforeningen deres. Norsk Sykepleierforbund fortalte oss om hvor mange medlemmer de hadde og at vi skulle få gratis uniform og en håndbok som inneholdt prosedyrer vi burde kunne i praksis. For å skille seg ut valgte Fagforbundet å bruke anledningen til å fremheve deres politiske engasjement, og brukte et bilde av en ruin av et hus for å tegne et skremmebilde av hvordan Norge vil se ut om Fagforbundets politiske motstandere får styre landet vårt.nnn n

nn Jeg studerer ikke bare sykepleie, jeg er også medlem av Kommunestyret i Grimstad for Høyre. Jeg har blant annet jobbet for gratis SFO til familier med dårlig råd, bedre rutiner i mobbesaker, bedre skolehelsetjeneste og bedre samarbeid mellom skoler og barnehager. Når jeg satt og hørte på presentasjonen til Fagforbundet var inntrykket jeg satt igjen med at Fagforbundet ikke ønsket meg som medlem, og at de mente at jeg som Høyre-medlem ikke ville landet vårt like godt som de ville.

n

Fagforbundet er det største LO-forbundet, med 365 000 medlemmer nasjonalt. LO er den største fagforeningen, med 920 000 medlemmer. Dere er store, viktige aktører i arbeidslivet, både på nasjonalt nivå og i regionen vår. Hvorfor føler dere et behov for å snakke stygt om andre når dere blir invitert til å presentere dere for studenter? Finnes det ikke bedre argumenter for hvorfor unge studenter burde bli medlem i organisasjonen deres?n

n

Høyre ønsker et godt, trygt arbeidsliv og anser trepartssamarbeidet som en viktig del av dette. Vi ønsker en høy organisasjonsgrad, noe LO og Fagforbundet også har uttalt at de ønsker. Organisasjonsgraden i Norge synker, kan det vært fordi det er flere enn meg som ikke føler seg velkommen i Fagforbundet og andre LO-forbund? Kan det være fordi det er flere enn meg som får en dårlig smak i munnen ved tanken på å være medlem av en organisasjon som heller vil snakke ned andre enn å snakke positivt om hva de selv får til?

n

Line Ostad

nMedlem av Kommunestyret i Grimstad for Høyre