Nominasjonskomiteens innstilling er klar

Her finner du nominasjonskomiteens innstilling for Høyres valgliste ved kommunestyrevalget i Grimstad for perioden 2023-2027.

Nominasjonskomiteen har gjennom sommeren og høsten arbeidet for å finne gode kandidater, hatt intervjurunder og arbeidet for å oppnå det vi mener er den beste listen for kommende kommunestyrevalg. 

Arbeidet har ikke vært enkelt, og nominasjonskomiteen har vært heldige å ha mange kandidater som ønsker å stå høyt på listen. Vi har intervjuet kandidater vi er usikre på plasseringen av, og gjennomgått intervjuskjemaer til valgvillige kandidater. 

Nominasjonskomiteen har bestått av følgende personer:

 • Tonje Dowerdock, Leder
 • Tor Eriksen, nominasjonskomitemedlem
 • Per Arne Gulstad, Nominasjonskomitemedlem
 • Jan Inge Hauge, Nominasjonskomitemedlem 

Nominasjonskomiteen har i fellesskap utarbeidet nedenstående forslag til liste over kandidater til kommende kommunevalg.  Beate Skretting ble valg til ordførerkandidat ved tidlig nominasjon. 

Innstillingen er som følger:

 1. Beate Skretting (Valgt ved tidlignominasjon) | Alder: 43 | Valgdistrikt: Grimstad
 2. Øystein Møretrø | Alder: 61 | Valgdistrikt: Frivoll
 3. Line Ostad | Alder: 28 | Valgdistrikt: Holvika
 4. Gase Handeland | Alder: | Valgdistrikt: Grimstad
 5. Lisbeth Udjus | Alder: 59 | Valgdistrikt: Grimstad
 6. Eivind Halaas | Alder: 56 | Valgdistrikt: Frivoll
 7. Mona Lill Ellefsen | Alder: 57 | Valgdistrikt: Eide
 8. Jan Andre Tønnesen | Alder: 43 | Valgdistrikt: Grimstad
 9. Astri Lunde Wilmann | Alder: 45 | Valgdistrikt: Vik
 10. Håvard Tlak Eriksen | Alder: 25 | Valgdistrikt: Holvika
 11. Marie Kvikshaug Taule | Alder: 40 | Valgdistrikt: Vik
 12. Per Øyvind Erlandsen | Alder: 50 | Valgdistrikt: Vik
 13. Hanne Bie-Lorentzen Schultz | Alder: 43 | Valgdistrikt: Grimstad
 14. Helena Grigson Tomstad | Alder: 19
 15. Nils Erik Henriksen | Alder: 60 | Valgdistrikt: Grimstad
 16. Helene Hauge | Alder: 25 | Valgdistrikt: Eide
 17. Torkel Stana | Alder: 60 | Valgdistrikt: Holvika
 18. Eyolf Aleksander Bakke | Alder: 54 | Valgdistrikt: Grimstad
 19. Marit Mood | Alder: 63 | Valgdistrikt: Grimstad
 20. Mai Gunn Bringsverd | Valgdistrikt: Fevik