Regjeringen bevilger nesten 3 mill. til gratis sommerskole

https://hoyre.no/agder/aktuelt/regjeringen-bevilger-nesten-3-mill-til-gratis-sommerskole/?fbclid=IwAR06om1vHwVkASD9W1gGOYNdWeLbV4xDipzn9m9NgezZS8RAnaH8sgPQ6Nw