Verbalforslag fra Høyre

Hamar Høyre fremmet følgende verbalforslag til budsjettet for Hamar kommune for 2021:

 1. Interkommunale samarbeid
  Kommunedirektøren har tidligere lagt frem en sak som viste alle interkommunale selskaper kommunen har. Kommunedirektøren bes legge frem en sak der det fremgår hva kostnaden for disse selskapene og tjenestene er, når avtalene utgår og en konsekvensanalyse av å ikke forny dem ved utløp av kontraktens levetid.
 2. Leve hele livet
  Kommunedirektøren bes legge fram en sak som orienterer om kommunens implementering av reformen “leve hele livet” i tjenestene til innbyggerne. I saken skal det legges fram hvor stor kostnad det er anslått at kommunen har for å gjennomføre hele reformen.
  Kommunedirektøren bes legge frem en sak om hvordan man påser at alle beboere i kommunens institusjoner får gode, næringsrike måltider og hvilken påvirkning dette har på trivsel og helse.
 3. Eiendomsskatt
  Kommunestyret ber kommunedirektøren legge fram en sak som viser hvordan man skal kunne senke eiendomsskatten fra 4 promille til 3 promille, med forslag til inndekning. Det blir flere innbyggere og boliger i Hamar kommune, dette vil gi høyere inntekter. Dette kan gi rom for å senke eiendomsskatten.