Makt for maktens skyld

Gjennom valgkampen har Støre vist at Ap søker makt for maktens skyld. Ikke for å videreutvikle samfunnet. Spørsmålet er om byråkraten Støre klarer å stå imot Sps skadelige europapolitikk, eller vil han sørge for Status Quo.

Det er ikke stort som har lekket ut fra forhandlingene fra Hurdalen mellom Vedum og Støre bortsett fra at de ønsker å stille klokken tilbake til årtusenskiftet. Vedum vil aller helst tilbake til tiden før EØS, siden han og hans parti nekter å se på virkeligheten, at Norge er en del av Europa og at Norges næringsliv er 100 prosent avhengig av å samhandle med Europa.

I Norge skjer det gjennom EØS-avtalen som sikrer oss tilgang til markedet for våre varer og tjenester gjennom å inkludere EUs regelverk i vår lovgivning. Dessverre uten at vi har muligheter til å påvirke denne fordi vi i to omganger har sagt nei til å bli medlem av EU som et resultat av Sps skremselspropaganda og redsel for europeisk samarbeid.

Det er det private næringslivet som betaler for Norges velferd gjennom å skape verdier, skatter og avgifter. I tillegg har vi fra naturens side vært velsignet med enorme mengder energi gjennom olje og gass, samt vannkraften vår. Heldigvis har det vært full enighet om at olje og gass selges på det åpne markedet. For gassen sin side, i det europeiske markedet. Dette har bidratt til forsyningssikkerheten for energi i Europa og ufattelig mange penger til Statens pensjonsfond utland, populært kalt Oljefondet.

Norge har forpliktet seg til å følge EUs plan og mål for å redusere utslipp av klimagasser og dermed bidra til at 2-gradersmålet kan realiseres. Et viktig ledd i dette er en energitransformasjon ved at elektrisk kraft skal i all hovedsak produseres fossilfritt, dvs. uten bruk av kull, olje eller gass. Utfordringen her er at dette er avhengig av været. Siden både vindkraft og solceller ikke er regulerbare som vannkraft, må elektrisk kraft hentes fra andre steder dersom det er overskyet eller vindstille. For å regulere dette og sikre forsyningssikkerheten er Acer-avtalen opprettet slik at vi får en enhetlig samhandling på kraftnettet i Europa, tilsvarende det vi i Norden har hatt i flere tiår. Dette fornekter Sp.

Som de hestehandlerne Sp er, så frykter jeg at Ap og Støre kan komme til å føye seg etter Vedums pipe. En politikk som vil føre oss ut i et uføre, ikke ulikt hva som er skjedd i Storbritannia, hvor Brexit har ført landet ut i kaos. Jeg er redd for at Sps motstand mot europeisk samarbeid vil være ødeleggende for norsk industri og næringsliv, og at nødvendig effektivisering og fornyelse av både staten og næringslivet vil stoppe opp.

Rett og slett fordi Norge vil bli utkonkurrert dersom vi ikke får delta i konkurransen på like vilkår som våre europeiske samarbeidspartnere.