Introbilde Høyre foreninger. Bilde.

Vår visjon

Høyre vil gjøre Gran til en nyskapende kommune, basert på kunnskap, ideer og skaperkraft.

Se vår politikk

Aktuelt

Erna Solberg på talerstolen under Høyres landsmøte.
Nikolai Astrup og Linda Hofstad Helleland
Norske kommunevåpen med Ove Trellevik innfelt. illustrasjon

Barn og unge

Tidlig innsats danner grunnlag for et godt liv til det beste for enkeltmennesket og samfunnet. Det fordrer samarbeid mellom alle som er involverte i barn og unges liv.

Frivillighet

Et aktivt, våkent og engasjert frivillighetsarbeid er helt avgjørende for tilbudet til folk i Gran. Frivillighet er ikke et supplement til offentlig virksomhet. Det er en grunnleggende del av menneskenes liv og virke og en forutsetning for et godt samfunn.

Trygge Gran

Høyre vil bekjempe årsakene til kriminalitet. Derfor vil Høyre satse på forebygging. En god skole, trygge oppvekstsvilkår med godt utbygde fritidstilbud er viktige deler av dette.

Kvalitet og valgfrihet i omsorgen

Høyres mål er at alle skal få gode og verdige omsorgstjenester med høy kvalitet. Høyre vil styrke den enkeltes valgfrihet og medbestemmelse i egen hverdag.

Harald Westby - Gruppeleder, Gran

Harald Westby

Gruppeleder, Gran

Kontakt

Gran Høyre

Ole Sigurd Marthins

Leder
Telefon 90974144

Marianne Aashaug

Fylkessekretær
Telefon 90708400

Send oss en e-post

Våre folk