Portrettintervju: Ida Grødum

n Ida Grødumn står på vår 4. plass til kommunevalget i år. Hun kommer fra Hortemo i Songdalen, og sitter som fast representant i sin første periode for Songdalen Høyre. For å bli bedre kjent med Ida, har vi stilt henne noen spørsmål.n n

nn Personalia:n
25 år, samboer, fra Hortemo i Songdalen

Utdanning:
Ett år med barnevernspedagog i Alta, ett semester med turisme, ledelse og politikk på Hawaii. Nå studerer jeg samfunnsplanlegging og kommunikasjon på UiA. nn

Jobberfaring:n
Helt siden jeg var 15 år har jeg jobbet med salg og service i henholdsvis serveringsbransjen. Noen butikkjobber på Sandens og servering på Fiskebrygga hos Restaurant Enok, hvor jeg nå har vært Restaurantsjef de siste tre sommerne. I 2017 begynte jeg som servitør på Klubben Selskapslokaler og i 2018 tok vi over driften av Logen Selskapslokale, hvor jeg nå er Restaurantsjef.

n

n

Hvorfor ble du politisk aktiv?

Jeg ble spurt om å stå på liste ved valget i 2015. Jeg takket ja da jeg tenkte at jeg kunne være med å bidra til at vi unge kan få en stemme i Songdalen og at jeg har sterke meninger som burde bli hørt. nn

Overrasket over nominasjonen?

n

Jeg ble veldig positivt overrasket, ydmyk og takknemlig over nominasjonen. Jeg ble veldig glad over at vi i Songdalen fikk en plass så høyt på listen og at plassen også ble forhåndskummulert. Det var ett viktig signal og sende ut til velgerne og oss fra høyre på bygda.

nn

Hjertesaker?

n

Mine hjertesaker er trygge oppvekstvilkår. Dette angår saker som skole, barnehage, barnevern, og at alle barn skal ha like muligheter til å kunne delta i fritidsaktiviteter. Inkludering og integrering er roten til at barn skal ha det bra og oppleve å lykkes hver dag. Vi må lytte til barna og demmes behov, det er dem som er fremtiden.