Resultatet fra Kristiansand Høyres rådgivende urnominasjon er klart

Den 21. september ble det sendt ut en rådgivende urnominasjon til alle betalende medlemmer av Kristiansand Høyre. Den 28. september ble urnominasjonen avsluttet, og resultatene er nå klare.

Nominasjonskomiteens leder Aase Marthe Horrigmo. (Foto: Mona Hauglid)

Rådgivende urnominasjon for Kristiansand Høyres bystyreliste 2023 – 2027

Betalende Høyre og Unge Høyre medlemmer som har vært medlem i minst 4 uker og som har stemmerett ved Kommunevalget i Kristiansand neste år, har fått mulighet til å velge 15 navn fra den alfabetiske navnelisten i prioritert rekkefølge fra 2. – 16. plass.

Vi har valgt å presentere de 35 kandidatene som har fått flest stemmer i urnominasjonen. Vi har allerede nominert og valgt ordførerkandidat Mathias Bernander, derfor starter rangeringen på 2. plassen. Fordi det er flere personer som har oppnådd samme stemmetall, er det mer en 35 kandidater som er presentert.

Det er flere kandidater som har meldt at de skulle ønske at deres navn hadde vært med på urnominasjonen. Det er også kandidater som har meldt sin interesse i etterkant at urnominasjonen ble publisert. Vi vil derfor presisere at urnominasjonen er rådgivende, og at komiteen fortsatt vil kunne supplere listen med navn utover de som allerede er kjent.

Nominasjonskomiteen skal nå jobbe med å ferdigstille listen. Vi har gjennomført en rekke intervjuer. Vi skal ha kandidater fra ulike bydeler, med ulike profiler og kompetanse. Vi tar med oss resultatene fra den rådgivende urnominasjonen inn i arbeidet med å gjøre ferdig lista.

Vi minner om at Kristiansand Høyres nominasjonsmøte avholdes tirsdag 8. november. Innkalling sendes ut 2 uker før møtet. Senest 25. oktober vil endelig prioritert liste, nominasjonskomiteens innstilling, offentliggjøres.

På vegne av nominasjonskomiteen,

Leder Aase Marthe Horrigmo og nestleder Tom Stig Bisseth

Resultatet finner du i vedlegget her:

Klikk her for mer informasjon om nominasjonsprosessen og datoplan.

For henvendelser ta kontakt med nominasjonskomiteens leder Aase Marthe Horrigmo på mobil 99 29 56 19.