Aase Marthe Horrigmo

Statssekretær

Telefon
(+47) 99 29 56 19

Verv

Aktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Statssekretær Regjeringen Høyre 2022 – Nå
Representant Kommunestyret Kristiansand Høyre 2019 – Nå

Inaktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Kandidat Stortingskandidater Vest-Agder Høyre 2020 – 2021
Kandidat Kommunestyrenominerte Kristiansand Høyre 2018 – 2019
Statssekretær Regjeringen Høyre 2018 – 2021
Kandidat Stortingskandidater Vest-Agder Høyre 2016 – 2017

Mitt navn er Aase Marthe J. Horrigmo og jeg er Høyres andrekandidat i Vest-Agder valgkrets. Jeg er oppvokst i Vennesla, men er nå bosatt i Kristiansand. Jeg er nå statssekretær i Kunnskapsdepartementet, og har tidligere hatt samme jobb i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Jeg har vært rådgiver for den tidligere ordføreren i Kristiansand.

Mine hjertesaker

 • En skole for mindre forskjeller

  For mange fullfører ikke videregående skole. Det er en viktig grunn til at mange står på utsiden av arbeidslivet, også på Agder. Jeg vil jobbe for en skole der flere fullfører. For å lykkes med det må vi styrke ungdomsskolen og gi elevene bedre kjennskap til arbeidslivet. Gode lærere er avgjørende for en god skole. Derfor må vi satse på videreutdanning og gi flere lærere faglig fordypning. Vi må fortsette kampen mot mobbing og utestenging. Til sammen er dette kanskje det viktigste vi kan gjøre for å redusere ulikhet i samfunnet vårt.

 • Et godt helsevesen for Agder

  Jeg vil jobbe for at det offentlige helsevesenet skal være bunnplanken i tilbudet vårt, samtidig som det private kan være et viktig tillegg. Dersom fritt behandlingsvalg fjernes, er det bare dem med tykk lommebok som har valgfrihet. Det ønsker ikke jeg. Vi må fortsette å jobbe for at sykehusene i vår landsdel holder høy kvalitet, med dyktige ansatte og gode bygg.

 • Verdien av EØS-avtalen

  Visste du at tidligere Vest-Agder fylke var det fylket der næringslivet eksporterte mest per innbygger? Og eksporten gikk i stor grad til EU-land. Derfor må vi fortsatt være garantisten for EØS-avtalen, det er den viktigste avtalen for sørlandske arbeidsplasser.

Hvorfor stemme på meg?

 • Jeg er en hardtarbeidende politiker som vil stå på for å utvikle Agder!
 • Jeg vil gjerne ha tett kontakt med velgere og vil gjerne høre fra deg.
 • Jeg vil jobbe ekstra hardt for en skole med muligheter for alle, et godt helsevesen i Agder og en fortsatt EØS-avtale