Velkommen tilbake Tina Bru, leder av Høyres Kvinneforum

Takk for skiftet som fungerende ledere av Høyres Kvinneforum, fra nestledere Guro Angell Gimse og Anne-Mette øvrum.

I fjor høst gikk Tina Bru, lederen av Høyres Kvinneforum, ut i fødselspermisjon. Det gikk brått opp for oss at det var vi, som nestledere, som skulle ivareta vervet hennes de neste månedene. Dette var en ny situasjon. Hvor skulle vi være representert når, og hva slags rolle skulle vi ha – og hvordan?

En ting var vi helt samstemte om, vi skulle fylle rollen så godt vi kunne. Vi ville at Høyres Kvinneforum skulle være synlig. Og at vi skulle involvere oss mest mulig i det politiske arbeidet, for å synliggjøre den kvinnepolitisk vinkling i Høyres politikk.

denne perioden har vi hatt fokus på å delta i de faste interne møteplassene, samle styret, fylkesledere og gjennomføre strategisamling, vinterkonferanse og landsmøtekonferanse. I tillegg til dette har vi prioritert arbeidet med podcasten #dethunsa. I desember 2018 lanserte vi podcasten som en utvidelse av bloggkollektivet #dethunsa for å forsterke kommunikasjonsplattformene vår for kvinnepolitisk debatt og diskusjon.

Gjennom podcasten har vi fått mulighet til å sette oss inn i spennende temaer som opptar oss. Vi har intervjuet kunnskapsrike og engasjerte gjester. Vi har blant annet snakket med Louise Dedichen om kvinner i forsvaret, hørt historien om kjønnslemlestelse av Maimuna Sey, og lært mer om kroppspress og spiseforstyrrelser av Mette Hanekamhaug fra Norske Kvinners Sanitetsforening. Vi har også hatt et spennende intervju med Stortingspresident Tone W Trøen, og lært tips og triks for å avsløre hersketeknikker av Sigrid Sollund. Podkastinnspillingene har gitt oss innsikt og praktisk kunnskap om mange spennende emner. Det har gitt ideer til ny politikk og inspirasjon til områder vi vil jobbe mer med.

Snart kobler vi bloggkollektivet #dethunsa tettere sammen med podcasten vår. Da blir vi enda flere som setter søkelys på kvinnepolitiske saker. For oss er det viktig at Høyres Kvinneforum fortsetter å synliggjøre det kvinnepolitiske aspektet i Høyres politikk. Vi jobber for at likestilling blir en naturlig del av all politikk.

Nå er Tina Bru ferdig i mammapermisjon. Vi ønsker henne hjertelig velkommen tilbake. Vi gleder oss til å fortsatt brette opp ermene for Høyres politikk og våre viktige saker sammen med deg, Tina. Men først skal vi ta oss noen uker med sommerferie.

Riktig god sommer til dere alle.