Vi er avhengig av flere kvinnelige gründere

I dag ønsker jeg å gratulere alle med dagen. Sammen skal vi fortsette å jobbe for full likestilling og sikre et arbeidsliv med like muligheter for alle!  

Vil ha flere kvinnelige gründere: Å satse på kvinnelige gründere er god næringspolitikk.

Den typiske kvinnelige entreprenøren finner man innenfor næringene der flest kvinner er representert i arbeidslivet. Det viser oss at representasjon og likestilling av næringslivet er avgjørende for god utvikling. Norge er et av verdens mest likestilte land, men i gründerskap deltar kvinner på langt nær på lik linje som menn. Det vil vi i Høyre gjøre noe med.  

Vi trenger mer kvinnelig initiativ, ikke mindre! 

Stadig flere personer blir gründere, men kun hver tredje gründer er kvinne, selv om ambisjonene om å bli gründer er nesten like høye blant menn og kvinner. Norge ligger under gjennomsnittet i verden på kvinnelige entreprenører. Det store bildet viser at kvinner er overrepresentert som arbeidstakere sett i forhold til gründer. Vi trenger kreative gründere og folk som er villig til å satse. Da må vi legge til rette så folk kan satse på gründervirksomhet, inkludert kvinner. For å få til det trenger vi et mer likestilt næringsliv.  Skal vi opprettholde norsk næringslivs konkurransekraft, skape morgendagens eksporteventyr og finne løsningene på klimakrisen trenger vi alle gode ideer, flere kvinner må bli en del av morgendagens løsninger.  

Tidlig innsats er det beste tiltaket vi har  

Om vi skal få flere kvinnelige entreprenører må vi starte tidlig. Forskning viser at rollemodeller og eksponering for innovasjon i oppveksten har stor betydning. Da må vi legge til rette for flere valgmuligheter i skolen og sørge for at kvinner er godt representert i alle deler av næringslivet. Da Høyre satt i Regjering kom vi med en handlingsplan for kvinnelige gründere med konkrete tiltak for en mer likestilt sektor. Høyre mener vi må ha økt innovasjon i offentlig sektor, styrket entreprenørskapsundervisning innen helsefaglige utdanninger og tiltak for å mobilisere kvinner til å nå opp i konkurransen som virkemidler.  

Det er helt tydelig, alle trenger forbilder. Å satse på kvinnelige gründere er god næringspolitikk. Det er ikke kjønn som avgjør et menneskes kvaliteter, egenskaper og ytelsesevner. Flere kvinner må være med på å skape morgendagens arbeidsplasser.