Guro Angell Gimse

Stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag og leder for Høyres Kvinneforum

Telefon
(+47) 48 01 15 98

Verv

Aktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Kandidat Stortingskandidater Sør-Trøndelag Høyre 2020 – Nå
Leder Høyres Kvinneforum Arbeidsutvalget Høyre 2020 – Nå
Leder Foreningsstyret Høyres Kvinneforum 2020 – Nå
Stortingsrepresentant Stortingsgruppen Sør-Trøndelag Høyre 2020 – Nå
Stortingsrepresentant Arbeidsutvalget Trøndelag Høyre 2020 – Nå

Inaktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Leder Høyres Kvinneforum Arbeidsutvalget Trøndelag Høyre 2020 – 2021
Medlem Arbeidsutvalget Trøndelag Høyre 2019 – 2020
Statssekretær Regjeringen Høyre 2019 – 2020
Kandidat Fylkestingsnominerte Trøndelag Høyre 2018 – 2019
1. nestleder Foreningsstyret Høyres Kvinneforum 2018 – 2020
Stortingsrepresentant Stortingsgruppen Sør-Trøndelag Høyre 2017 – 2019
Leder Høyres Kvinneforum Arbeidsutvalget Trøndelag Høyre 2017 – 2019
Medlem Arbeidsutvalget Trøndelag Høyre 2016 – 2017
Kandidat Stortingskandidater Sør-Trøndelag Høyre 2016 – 2017
Ansv – Plan, utvikling, samf, miljø Fylkesting Sør-Trøndelag Høyre 2015 – 2018
Ansv – Samferdsel Fylkesting Sør-Trøndelag Høyre 2015 – 2018
Representant Fylkesting Sør-Trøndelag Høyre 2015 – 2018
Gruppeleder Foreningsstyret Melhus Høyre 2015 – 2016
Gruppeleder Kommunestyret Melhus Høyre 2015 – 2016
Kandidat Fylkestingsnominerte Sør-Trøndelag Høyre 2015 – 2015
Kandidat Kommunestyrenominerte Melhus Høyre 2015 – 2015
2. nestleder Arbeidsutvalget Sør-Trøndelag Høyre 2013 – 2016
Leder Høyres Kvinneforum Arbeidsutvalget Sør-Trøndelag Høyre 2013 – 2016
1. nestleder Foreningsstyret Melhus Høyre 2012 – 2015
Nestleder Foreningsstyret Melhus Høyre 2012 – 2015
Styremedlem Foreningsstyret Melhus Høyre 2011 – 2012
Kvinneforumansvarlig Foreningsstyret Melhus Høyre 2011 – 2015
Representant Fylkesting Sør-Trøndelag Høyre 2011 – 2015
Representant Kommunestyret Melhus Høyre 2011 – 2015
Kandidat Kommunestyrenominerte Melhus Høyre 2011 – 2011
Kandidat Fylkestingsnominerte Sør-Trøndelag Høyre 2010 – 2011
Leder Foreningsstyret Melhus Høyre 2009 – 2011
Kampanjeleder Foreningsstyret Melhus Høyre 2009 – 2011

Guro Angell Gimse, fra Melhus og tredjekandidat for Sør-Trøndelag Høyre. Jeg er utdannet politi og har en Master i Business Administration. Min arbeidsbakgrunn består av 25 års erfaring fra politi og konfliktråd. Jeg har vært folkevalgt på alle politiske nivåer (kommune, fylkeskommune, Storting og regjering), og eier og driver en gård på Melhus.

Mine hjertesaker

 • Inkludere flere i arbeidslivet

  Utenforskap er blant de aller største utfordringene vi som samfunn står overfor. De største forskjellene i Norge finner man mellom de som har jobb og de som ikke har det. Derfor må vi inkludere flere i arbeidslivet. Høyre har gjort mye i regjering, men vi må fortsatt gjøre mer så flere kan delta i arbeidslivet. Venstresiden vil gi folk færre insentiver til å jobbe, men det går ikke om vi skal få fart på Norge igjen etter pandemien. Dette er saken jeg brenner desidert mest for. Vi både skape mer og inkludere flere!

 • En skole med muligheter for alle

  For å forhindre utenforskap må vi sørge for at unge gjennomfører videregående skole. I dag er det 62,3% av unge i Sør-Trøndelag som fullfører på normert tid. Det er for lavt. For at flere skal fullføre skoleløpet vil vi blant annet starte innsatsen i skolen tidlig, sørge for at vi har flere kvalifiserte lærere, videreføre fraværsgrensen og følge opp hver enkelt elev fra første skoledag. Venstresiden mangler ambisjoner for læring og kunnskap i skolen i Trøndelag. Det vil øke forskjellene og minske mulighetene til den enkelte elev. Med Høyres løsninger vil alle elever få muligheter gjennom kunnskapsskolen.

 • En helsetjeneste som ser deg

  Høyre har som visjon å skape en helsetjeneste der pasienten sitter i førersetet. Du som pasient skal få vite hva som skjer og når ting skal skje. Med fritt behandlingsvalg får du som pasient mer innflytelse over egen behandling og kortere ventetid, staten tar regningen uansett. Dette står på spill dersom venstresiden vinner valget. Videre er Høyre opptatt av å prioritere kvinnehelsen, sørge for at alle unge med psykiske plager får hjelp og ikke gi opp på en rusreform der rusavhengige får hjelpen de trenger framfor straff.

Hvorfor stemme på meg?

 • Jeg vil jobbe for at Trøndelag skal gjøre seg gjeldende som region i Norge
 • Jeg vil aktivt bidra til å sette inkludering på dagsorden.
 • Jeg vil jobbe for at voksne som unge skal ha gode liv gjennom en skole som følger opp og en helsetjeneste som gir rask og god behandling.