Guro Angell Gimse

Guro Angell Gimse

 • Melhus Høyre
 • Melhus & omegn Unge Høyre
 • Ansv - Samferdsel - Sør-Trøndelag Høyre - Fylkesting
 • Ansv - Plan, utvikling, samf, miljø - Sør-Trøndelag Høyre - Fylkesting
 • Representant - Sør-Trøndelag Høyre - Fylkesting
 • Kandidat - Sør-Trøndelag Høyre - Stortingskandidater
 • Leder Høyres Kvinneforum - - Arbeidsutvalget
 • Medlem - - Arbeidsutvalget
 • 48011598
 • Send e-post
 • www/hoyre_der_du_bor/sor-trondelag/arbeidsutvalget/guroangell

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Ansv - Samferdsel Fylkesting Sør-Trøndelag Høyre 2015 2019
Ansv - Plan, utvikling, samf, miljø Fylkesting Sør-Trøndelag Høyre 2015 2019
Gruppeleder Foreningsstyret Melhus Høyre 2015 2016
Gruppeleder Kommunestyret Melhus Høyre 2015 2016
Kandidat Kommunestyrenominerte Melhus Høyre 2015 2015
Kandidat Fylkestingsnominerte Sør-Trøndelag Høyre 2015 2015
Representant Fylkesting Sør-Trøndelag Høyre 2015 2019
Kandidat Fylkestingsnominerte Sør-Trøndelag Høyre 2010 2011
Representant Fylkesting Sør-Trøndelag Høyre 2011 2015
Kandidat Kommunestyrenominerte Melhus Høyre 2011 2011
Representant Kommunestyret Melhus Høyre 2011 2015
Kandidat Stortingskandidater Sør-Trøndelag Høyre 2016 2017
Leder Foreningsstyret Melhus Høyre 2009 2011
1. nestleder Foreningsstyret Melhus Høyre 2012 2015
Nestleder Foreningsstyret Melhus Høyre 2012 2015
2. nestleder Arbeidsutvalget Sør-Trøndelag Høyre 2013 2016
Leder Høyres Kvinneforum Arbeidsutvalget Sør-Trøndelag Høyre 2013 2016
Kampanjeleder Foreningsstyret Melhus Høyre 2009 2011
Styremedlem Foreningsstyret Melhus Høyre 2011 2012
Kvinneforumansvarlig Foreningsstyret Melhus Høyre 2011 2015