Guro Angell Gimse

Guro Angell Gimse

 • Melhus Høyre
 • Melhus & omegn Unge Høyre
 • Ansv - Samferdsel - Sør-Trøndelag Høyre - Fylkesting
 • Ansv - Plan, utvikling, samf, miljø - Sør-Trøndelag Høyre - Fylkesting
 • Kandidat - Sør-Trøndelag Høyre - Stortingskandidater
 • Representant - Sør-Trøndelag Høyre - Fylkesting
 • Leder Høyres Kvinneforum - - Arbeidsutvalget
 • Medlem - - Arbeidsutvalget
 • 48011598
 • Send e-post
 • www/hoyre_der_du_bor/sor-trondelag/arbeidsutvalget/guroangell

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Ansv - Samferdsel Fylkesting Sør-Trøndelag Høyre 2015 2019
Ansv - Plan, utvikling, samf, miljø Fylkesting Sør-Trøndelag Høyre 2015 2019
Gruppeleder Foreningsstyret Melhus Høyre 2015 2016
Gruppeleder Kommunestyret Melhus Høyre 2015 2016
Kandidat Kommunestyrenominerte Melhus Høyre 2015 2015
Kandidat Fylkestingsnominerte Sør-Trøndelag Høyre 2015 2015
Kandidat Stortingskandidater Sør-Trøndelag Høyre 2016 2017
Representant Fylkesting Sør-Trøndelag Høyre 2015 2019
Kandidat Fylkestingsnominerte Sør-Trøndelag Høyre 2010 2011
Representant Fylkesting Sør-Trøndelag Høyre 2011 2015
Kandidat Kommunestyrenominerte Melhus Høyre 2011 2011
Representant Kommunestyret Melhus Høyre 2011 2015
Leder Foreningsstyret Melhus Høyre 2009 2011
1. nestleder Foreningsstyret Melhus Høyre 2012 2015
Nestleder Foreningsstyret Melhus Høyre 2012 2015
2. nestleder Arbeidsutvalget Sør-Trøndelag Høyre 2013 2016
Leder Høyres Kvinneforum Arbeidsutvalget Sør-Trøndelag Høyre 2013 2016
Kampanjeleder Foreningsstyret Melhus Høyre 2009 2011
Styremedlem Foreningsstyret Melhus Høyre 2011 2012
Kvinneforumansvarlig Foreningsstyret Melhus Høyre 2011 2015