Vi trur på Lesja

Har du lyst til å gjere ein forskjell i lokalsamfunnet ditt? Saman kan vi gjere Lesja endå betre!