Hans Olav Sundfør

Bli bedre kjent med Lillehammer kommunes ordfører

Hans Olav Sundfør

Navn: Hans Olav Sundfør

Alder: 52 år

Bosted: Fåberg

Sivilstatus: Gift med Kari Hanne, to barn – Olav og Johanne, og en hund

Jobb: Ordfører og gårdbruker

Bakgrunn: Utdanning i skogbruk, fysikk, matematikk og økonomi, forsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt og NATO.

Politisk erfaring: 1. vara til Stortinget (2021 – nå), fylkestingsrepresentant (2019 – nå), kommunestyrerepresentant (2011-2019).

Hvorfor Høyre er mitt parti:
Fordi Høyre er mangfoldspartiet. Høyre lar mennesker være annerledes. Høyre setter innbyggerne først og anerkjenner at mennesker har forskjellige ønsker og behov.

Hva som gjør meg skikkelig glad, og hva provoserer meg:

  • Jeg blir skikkelig glad av mennesker som ønsker å gjøre en god jobb og gjøre noe bra for andre.
  • Jeg blir provosert når mennesker holdes nede og ikke får en mulighet til å prøve seg.
  • Jeg blir provosert når vi lager systemer som motarbeider mennesker.

Fritidsinteresser: Jeg spiller fiolin, er glad i friluftsliv. Jeg bruker mye tid på å ta vare på og utvikle gården vår – det er både jobb og fritid.

Saker jeg brenner for:

  • Lillehammerskolen skal gi alle barn og unge en best mulig start på livet. Vi skal satse på lærerne.
  • Vi skal gi gode og tilpassede omsorgstjenester til alle som trenger det. Alle skal kunne leve gode liv hele livet.
  • Lillehammer skal være en Ja-kommune som støtter opp om næringsliv og initiativ. Det skal være lett å realisere en drøm i Lillehammer.