Vår visjon

Høyres visjon for Lillehammer er en by som gir muligheter for alle. En by å være glad i. Et sted å realisere egne drømmer om bolig og oppvekstmiljø

Våre hovedsaker

Muligheter for alle

Høyre vil at Lillehammer skal være en by som gir muligheter for alle – gjennom en kunnskapsfokusert skole, et rikt kulturliv, et variert jobbtilbud og en imøtekommende næringspolitikk.

Byutvikling

Høyre vil at Lillehammer skal utvikle seg uten å miste sitt særpreg. Vårt mål er et levende sentrum med gode byrom og aktive grender.

Næringsutvikling

Lillehammer skal ha en positiv holdning til utvikling, og spille på lag med næringslivet. Vi skal ta godt vare på det næringslivet vi har, og trekke til oss ny næringsvirksomhet.

En effektiv infrastruktur

Lillehammer skal ha en god og tilrettelagt infrastruktur som bygger opp om næringsliv, om effektive tjenester, og som forenkler innbyggernes hverdag.

Se vår politikk

Lillehammer kommune

Oppland

Kontakt

Anita Menkerud
Telefon: +4791698123
Oppland Høyre, Ringveien 26
2815 GJØVIK

Send oss en e-post

Aktuelt