Hans Olav Sundfør – ordførerkandidat

Hvorfor du skal gi din stemme til Høyre i Lillehammer kommune?

Saker jeg brenner for

  • Lillehammerskolen skal gi alle barn og unge en best mulig start på livet. Vi skal satse på lærerne.
  • Vi skal gi gode og tilpassede omsorgstjenester til alle som trenger det. Alle skal kunne leve gode liv hele livet.
  • Lillehammer skal være en Ja-kommune som støtter opp om næringsliv og initiativ. Det skal være lett å realisere en drøm i Lillehammer.
  • Lillehammer skal lykkes med sin del av det grønne skiftet. Vi skal begrense klimaendringene og ta vare på vakker Lillehammer-natur. Lillehammer skal være et godt sted for kommende generasjoner.