Vi tror på Lindesnes

Kommune- og fylkestingsvalget nærmer seg. Her har du gode grunner til hvorfor du bør stemme Høyre til høsten!

Dette skal Lindesnes Høyre jobbe for de neste årene:

n
  n
 • Jobbe for ny fylkesvei fra E39 mot Lindesnes.
 • n
 • Holde kommunens beskatning av husholdninger og arbeidsplasser, som e-skatt og andre kommunale avgifter, på et så lavt nivå som mulig. Målet er å fjerne e-skatt helt.
 • n
 • Legge til rette for utbygging av digital infrastruktur og utvikling av ny kommunikasjonsteknologi som reduserer avstandsulemper i distriktene.
 • n
 • Prioritere barn og unge og legge til rette tiltak for at alle skal klare å gjennomføre skoleløpet.
 • n
 • Ansette en frivillighetskoordinator for å koordiner og stimuler frivillighetsarbeidet.
 • n
 • Jobbe for å få en plastfri kommune.
 • n
 • Styrke kvaliteten og kapasiteten i omsorgssektoren i hele kommunen og bygge nytt helsehus i Mandal.
 • n
 • Redusere administrasjonen betydelig og bruke frigjorte ressurser til å styrke tjenester og løse prioriterte oppgaver.
 • n
 • Jobbe for å beholde trafikkstasjon-servicen i Mandal.
 • n
 • Drive en nøktern og forutsigbar økonomistyring som holder kontroll på kostnader og gjeld i kommunen.
 • n
 • Skape utvikling og arbeidsplasser i hele den nye kommunen.
 • n
n

Vi tror på Norge

n

Høyre vil ha ja-kommuner som bidrar til grønn utvikling, optimisme og lokale arbeidsplasser. Vi vil ha en skole med kunnskap, der elevene mestrer hverdagen. Vi må hjelpe de elevene som blir hengende etter, satse på lærerne og sørge for at barna trives. Alle barn skal ha like muligheter, uansett bakgrunn.
n
nVi vil ha en eldreomsorg med mer aktivitet, der færre er ensomme og flere kan bo hjemme så lenge de ønsker. Vi er mest opptatt av god kvalitet og at du får velge selv. Andre er mest opptatt av hvem som skal gjøre jobben.
n
nHøyre ser etter løsninger, der andre ser problemer. Vi tror på Norge. Stem Høyre.

n

Vi håper du vil stemme Høyre når valgdagen kommer, 9. september! Har du spørsmål om Høyre og vår politikk? Da er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss, for eksempel via Facebook.

n

Godt valg!

n

Les også:

n