Møtedatoer Lyngdal Høyre

Mandag 9. januar er det Årsmøte på Kvåstunet. Det blir gjennomgang og vedtak av valgprogrammet. Se sakslisten nedenfor.

Nominasjonsmøte er den 20. januar

Årsmøte Lyngdal Høyre 2022

Kvåstunet 9. Januar kl. 19:00

 1. Godkjenne innkalling og sakliste
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av referent
 4. Valg av 2 til å underskrive protokoll
 5. Styrenes årsberetninger
  a. Styret
  b. Kommunestyregruppen
  c. Senior Høyre
 6. Regnskap
 7. Kontingent
 8. Oppdatert gruppereglement 2019-2023
 9. Valg ved valgkomite

Vell møtt! 🙂