Offentliggjøring av nominasjonskomiteen til kommunestyrevalget 2023

Nominasjonskomité for Lyngdal Høyres kommunestyrevalgliste 2023 – 2027

Lyngdal Høyre har i styremøte 08.02.2022 nedsatt nominasjonskomité for kommunestyrevalget 2023. Leder av nominasjonskomiteen og kontaktperson

Tommy Svensson
Epost t-svenss@online.no
Mobil 98257324

Nominasjonskomiteen for Høyre valgliste til Kommunevalget 2023 består av følgende
medlemmer:
– Tommy Svensson
– Jan Kristensen
– Per Jan Ougland
– Oddvar Birkeland
– Edna Marie Birkeland
– Wenche Nøkland Espeland
– Mari Grave Håland
– Svein Bringsjord
– Roy H. Lund (Senior Høyre)


Dato, tid og sted for nominasjon av ordførerkandidat er satt til 28 juni 2022 klokka 18:30 i sambrukshallen Kvås. Dato for nominasjon av øvrige listekandidater er satt til 9. Januar 2023.


Nominasjonskomiteens innstilling offentliggjøres senest 14 dager før nominasjonsmøtet.