Datoplan for nominasjonsprosessen til Kommunestyrevalget 2023

Lyngdal Høyres nominasjonskomite har utarbeidet datoplan for nominasjonsprosessen til
Kommunestyrevalget 2023.

Nominasjonskomiteen har igangsatt arbeidet med kommunestyrevalglisten 2023 – 2027 og
sittende representanter er blitt forespurt om de ønsker gjenvalg.
Lyngdal Høyres medlemmer og sideforeninger sender inn forslag på kandidater til komiteen innen 20 mai til t-svenss@online.no

Datoplan for nominasjonsprosessen i Lyngdal Høyre:
Nominasjon av ordførerkandidat er satt til 28 juni 2022 klokka 18:30 i Sambrukshallen Kvås.
Dato for nominasjon av øvrige listekandidater er satt til 9 januar 2023.
Nominasjonskomiteens innstilling offentliggjøres senest 14 dager før nominasjonsmøtet.

Mvh
Nominasjonskomiteen