Nominasjonsprosess Kommunestyrevalget 2023

Nominasjonskomiteen i Lyngdal Høyre har de siste månedene jobbet for å finne den beste ordførerkandidaten til kommunestyrevalget 2023.
Det er en enstemmig komité som stiller seg bak Bernt Mushom som partiets neste ordførerkandidat.

Bernt Mushom (Foto: Privat)

Bernt er en kunnskapsrik og dyktig politiker med lang erfaring i
kommunestyret. Han har fungert som leder for utvalg for Barn
og oppvekst fra 2015 til 2019 og den siste perioden har han
fungert som leder for utvalg for Miljø, plan og teknisk.
Komiteen er overbevist om at Bernt er en god kandidat til å
overta etter Jan Kristensen og som kan sikre høyre ordføreren i
2023.


Nominasjonsmøtet skal treffe den endelige beslutningen på
møte 28. juni. Samtidig så fortsetter arbeidet med å få på plass
den fullstendige listen til kommunestyret i 2023, som skal
legges frem på nominasjonsmøte den 9. Januar 2023.

Mvh
Nominasjonskomiteen
v/ leder Tommy Svensson