Bygg Møreaksen nå!

Vimå stå samlet bak vedtaket om at det erMøreaksensom er valgt, og at det er Møreaksen vi vil bygge. Nå!

I 2007 var jeg på mitt første informasjonsmøte angående Møreaksen. Det ble avholdt på Hotel Molde i regi Molde Næringsforum om jeg husker riktig.

Det ble gitt en orientering om arbeidet med Møreaksen, og hvor langt i løypa prosjektet var kommet. Jeg husker dette veldig godt fordi det gjorde inntrykk på meg da det ble sagt at veien videre for Møreaksen var å komme med i Nasjonal Transportplan (NTP) i 2018 – 2029. I 2018! I denne bransjen må man virkelig være tålmodig og utholdende i sitt arbeid tenkte jeg i mitt stille sinn. Den gang.

Men tiden går fort, og allerede neste år skal det avgjøres om Møreaksen kommer med i NTP. I mellomtiden har jeg blitt lokalpolitiker og sitter i kommunestyret i Molde for Høyre. Omtrent det første du lærer som fersk politiker, er at ting tar tid. Men det er selvsagt nødvendig også. For å sørge for demokratiske prosesser før viktige beslutninger tas. Alle skal ha mulighet til å komme med innspill, blant annet før store og tunge prosjekter som Møreaksen, vedtas.

Derfor synes jeg det er merkelig at Romsdalsaksens forkjempere, og særlig at politikere, ikke innser at beslutningen er tatt. Sekken-alternativet er vurdert flere ganger, og forkastet. Trasevalget for kryssing av Romsdalsfjorden vedtok regjeringen i 2014.

Vi som støtter Møreaksen får stadig høre at det ikke er for sent å snu. Snu til hva da? Et luftslott? Nei! Grunnen til at det er stor oppslutning rundt Møreaksen, er at det ønskes utvikling og framdrift i regionen! Ikke avvikling og stillstand.

Vi må stå samlet bak vedtaket om at det er Møreaksen som er valgt, og at det er Møreaksen vi vil bygge. Nå!