Stem ungt!

Vi unge representerer fremtiden. Det er vi som i fremtiden må leve med konsekvensene av de valgene som blir tatt i dag. På mandag er det kommune- og fylkestingsvalg, og det er viktigere enn noen sinne at vi bruker stemmeretten vår.Har du noen gang forsøkt å hjelpe pappa, bestemor eller læreren din med dataen, telefonen eller prosjektoren? Det er ikke alltid så enkelt å forklare de eldre hvordan ting fungerer, selv om det fremstår som helt åpenbart for oss unge. Slik er det ofte når politikere skal ta beslutninger også.

Eldre politikere kan ha vanskeligheter med å forstå viktigheten av at vi får velge videregående skole selv. Eller viktigheten av at det prioriteres flere helsesøstre i skolen. Eller hvor greit det hadde vært med eksamen før russetiden, istedenfor rett etterpå.

Kanskje viktigst av alt, kan de ha problemer med å forstå viktigheten av gode klimatiltak nå. At det ikke kun skal straffe seg å forurense, men at det også i stedet skal lønne seg å velge grønt. Og at det må legges til rette for at næringslivet kan skape nye, grønne arbeidsplasser for fremtiden – når du og jeg skal søke arbeid.

Høyre er for alle de nevnte tiltakene, fra fritt skolevalg til grønn omstilling. Som andre partier, har vi likevel mange punkter i partiprogrammene våre som skal gjennomføres, og er avhengig av å samarbeide med de andre partiene for å få gjennomslag for vår politikk. Når politikerne skal prioritere hvilke løfter som skal gjennomføres først, ser de ofte på hva som er viktigst for de som har stemt på dem.

Så litt kjedelig, men veldig viktig statistikk: Ved forrige kommunevalg var det bare 36,4 % av de stemmeberettigede i aldersgruppen 20-24 år som brukte stemmeretten sin. I aldersgruppen 67-79 år valgte 75,9 % å bruke stemmeretten. Det påvirker hvilke saker politikerne i kommunen din og fylket ditt prioriterer å gjennomføre.

Dersom du vil at politikerne skal ta hensyn til sakene som er viktige for oss unge, er det viktig at du stemmer. Politikerne er avhengige av din stemme for å bli gjenvalgt, og når du stemmer bidrar du til at saker som angår oss unge prioriteres. Og når du først stemmer, er det lurt å gi en stemme til en ung kandidat, som kan stå opp i kommunestyret og fylkestinget for saker som er viktige for oss unge og vår fremtid.

Unge kandidater gjør gode valg for fremtiden. Stem på fremtiden og stem ungt!

Håkon Bergseth, 19. kandidat