Politisk regnskap for Molde Høyre

Sakene vi går til valg på er der for å bli gjennomført. Politikk handler ikke bare om store ord, visjoner og fremtidsbilder – det handler om gjennomføring! Her tar vi fram litt av det vi er stolt av, og så erkjenner vi samtidig at vi fremdeles har mye igjen å gjøre. Er du mer nysgjerrig på det? Les HER

Bygd opp investerings- og driftsfond til over 503 mill.
kroner, herav disposisjonsfond på 245 mill. per 31.12.22.


Etablert felles interkommunal Legevakt sammen med Hustadvika, Aukra, Rauma og Sunndal

Implementert miljø/klimabudsjett en del av budsjett- og økonomiplan

Lavest vann- og avløpsgebyrer i fylket, 6. lavest i landet

Ungdomshus i Fannestrandvegen!

Felles interkommunalt Krisesenter – av høy kvalitet!

Kultur og idrettsanlegg som kulturskolen, Molde Idrettspark, Liavegen og Lubbenes kunstgressbane.


Nye skole i Årølia, nybygg og oppgraderingstiltak Midsund

Nye barnehager: Lillekollen, Hatlelia, Barnas Hus, Hjelset – og løpende opptak pr 20.8.23

Den største sentrumsoppgraderingen siden etterkrigsåra, med Sjøfronten 1, 2 og 3.

Helse/eldre: Råkhaugen 24 nye demensplasser, Glomstua, ny hjelpemiddelsentral på Bergmo og Nesset omsorgsssenter. Nytt helsehus i Eidsvåg

Heldøgnsomsorg på Gotfred Lies plass, Nobel.

Etablert nye Molde kommune

Ny E39 Strande- Hjelset

Tilført statlige arbeidsplasser – Udir – økonomisk tilsyn med private barnehager.

Beholdt Tingrett og Jordskifteretten i Molde

Sykehuset Nordmøre og Romsdal ferdigstilles på Hjelset!

Sikret kontroll i kraftkonsernet Istad AS

Gratis kollektivkort til tilflyttende studenter!

Molde pensjonskasse – økt forvaltningskapitalen fra 880 MNOK til 3600 MNOK i perioden 2008-2021.