Les hele programmet vårt!

Kortprogrammet vårt, som dere enten har fått på stand eller i posten, er uttrekk fra programmet vårt. I brosyren har vi forsøkt å trekke ut de viktigste sakene, mens vi har kunne gått mer i dybden i programmet.

Programmet er inndelt etter hovedutvalgsstrukturen i Molde kommune, med Helse- og omsorgs, Teknisk, plan, næring og miljø samt Oppvekst, kultur og velferd. Vi har forsøkt å være kortfattet og konkrete på hva politikken vår er. God lesing, og ta kontakt om dere har spørsmål eller innspill!

God lesing!