Gratulerer med ny kulturskole Molde!

I dag har Torgeir Dahl åpnet Moldes nye kulturskole! Gratulerer med dagen alle sammen! Her kan du lese ordførerens gratulasjonstale.

Åpning Kulturskolen

Det hjertet er fullt av, taler munnen. Eller det hjertet er fullt av, renner munnen over med. (nordisk ordspråk) Dette kan bli en lang tale..

I Molde kommunes kommuneplan har vi et mål om å være en av Norges viktigste kulturbyer. Ifølgenorsk kulturindeks som publiseres årlig oppfyller vi denne målsettingen og har i flere år vært blant Norges 10 beste kulturkommuner. I 2015 ble vi rangert som nr 9, ned en plass fra 2014. Jeg registrerer at SMP den 5. nov gleder seg over Ålesunds klare fremgang fra 36. til 27. plass. Malurten i begeret er at Molde scorer høyere, men da velger selvsagt SMP å forkaste kriteriene: Jeg siterer: «Men ærlig talt, hvem er det egentlig som tror at Molde er en bedre kulturby en Ålesund?»

Jeg lar spørsmålet henge. Molde er en aktiv, pulserende kulturby med et stort mangfold av kulturaktiviteter; Musikk i alle genrer, teater, litteratur, dans, bildende kunst.

Molde Kulturskoles nybygg har en ikke altfor lang politisk historie:

  • Des 2009 Oppstart av planlegging fremtidige lokaler for kulturskolen
  • Nov 2011 Skisse og utviklingsplan med oppstart forprosjekt
  • Des 2013 Godkjent forprosjekt med en kostnadsramme på 125 mill kroner og vedtak om byggestart med noen forutsetninger; avtale M&&R Fylkeskommune om fordeling av finansiering og driftskostnader. Fylkeskommunen husleiekontrakt som skal betjene lån på 30% av investeringene, med øvre grense 35 mill kr, dvs 27%.
  • I rådmannens budsjettskisse for 2016 ligger det inne 6,6 mill kroner for ytterligere rehabilitering av Rådstua. Jeg tror forslaget går gjennom.

Dette bygget skal huse Molde kulturskoles aktiviteter innenfor musikk, dans og drama. I tillegg skal elevene – ca 75 elever – innenfor utdanningsprogrammet Musikk, dans, drama ha deler av sin undervisning i bygget. Her skal det være kulturaktivitet store deler av døgnet, 7 dager i uka. Samarbeidsmodellen mellom Molde Kulturskole og Molde vgs, M&&R fylkeskommune er god og gir god ressursutnyttelse. Faglærerne er ansatt i Kulturskolen og leies ut til Molde vgs. Dette gir større stillingsbrøker og et bredere musikkfaglig tilbud.

Vi har prioritert å bygge et nytt, spennende kulturskolebygg for våre barn og unge. De er hovedmålgruppen! I tillegg åpner vi for andre aktive kulturutøvere så langt kapasiteten rekker. Jeg er overbevist om at dette vil styrke kulturbyen Molde og gjøre byen og regionen enda mer attraktiv.

Og for et bygg, eller mer korrekt sammensmelting av 3 bygg! Jeg er stolt og imponert. Håper vi kan beholde fasaden med teglstein i det gamle fengselsbygget. Og det er vel ikke så mange kulturskolebygg som har hengende originalkunst av Picasso, Miro og Chagall? En gave fra Molde kunstforening.

Hva er ambisjonen videre? Vi arbeider med å kunne tilby en landslinje for Jazz eller improvisasjonsmusikk. Vi har lokalene, gode lærerkrefter, en offensiv Molde vgs, en positiv Utdanningsavdeling i Fylket og aktiv, offensiv velvilje fra NTNU. Og så har vi en super, entusiastisk Kulturskolerektor.

Kjære Ingvild Aas: Gratulerer med dagen til deg, til alle dine ansatte og til innbyggerne i Molde.


Torgeir Dahl