Heidi Nordby Lunde besøker Molde Høyre

StortingsrepresentantHeidi Nordby Lunde (H) besøkerMolde Høyrei forbindelse med vårt årsmøte som avholdes torsdag 8 desember kl.18.

Etter ordinært møte vil stortingsrepresentanten holde innlegg om regjeringens politikk og gi oss noen «behind the scenes moments» i forbindelse med for eksempel budsjettarbeidet. Heidi møter fast som vararepresentant for Høyre på Stortinget og sitter i Finanskomiteen.

Ordfører Torgeir Dahl vil holde innlegg om den politiske situasjonen i Molde.

Vi gleder oss, og du er hjertelig velkommen til å delta på møtet.

Sted: Chateauet i Molde

Mvh styret i Molde Høyre v/leder Frank Gerald Lien