Innkalling til Årsmøte Molde Høyre

Tid: 11. januar kl. 18Sted: SYDSaker som ønskes behandles under Årsmøtet må være styret ved frank@geraldlien.no i hende 2 uker før årsmøtet. Vel møtt!Styret