Kryss kvinner inn

Kommunens fremtid avgjøres ikke bare av hvilket parti man stemmer på. Men også hvilke kandidater vi velger til å styre.

Forskning viser at andelen kvinnelige politikere som sitter i kommunestyret, påvirker kvinners liv og lønnsnivå i den enkelte kommune. Høy andel kvinnelige politikere gjør kvinner og menn mer likestilte. Politikken blir bedre med god kjønnsbalanse. Allikevel velges det flere steder overvekt av menn.

Mangfold er viktig fordi man er opptatt av og kjemper for ulike saker. Jeg mener at de som bestemmer i kommunen bør representere befolkningen. Faktorer som kjønn, alder, seksualitet, etnisitet og funksjonsevne spiller en rolle.

Dersom deler av befolkningen ikke tar del i avgjørelsene, er det mange gode løsninger som aldri kommer frem. Du kan påvirke sammensetningen i ditt kommunestyre. På stemmeseddelen kan du sette et kryss ved siden av kandidatene du vil gi en personstemme.

Nye Molde Høyre går til valg på en moderne helse- og seniorpolitikk. Vi vil øke livskvaliteten for eldre mennesker. Vi er garantisten for at de private barnehagene skal få fortsette i nye Molde kommune. Skole er en av Høyres hjertesaker, og vi prioriterer kunnskap og mestring i skolen. Vi ønsker et grønnere samfunn, og derfor er hele vårt program tuftet på FN´s 17 bærekrafts mål. Nye Molde Høyre vil ha et levende og urbant sentrum. Samtidig skal vi ha vekst og utvikling i hele den langstrakte nye, flotte kommunen vår.

Ambisjonen for vårt moderne lokalsamfunn i endring er trygge rammer og muligheter for alle.

Jeg ønsker meg kandidater som kjemper spesielt for dette.

På nye Molde Høyres liste har vi utrolig mange flinke folk, både kvinner og menn. Jeg oppfordrer alle til å gi personstemmer til kandidatene som best representerer deg – uansett hvilket parti du stemmer på.

Vi trenger et kommunestyre som representerer den mangfoldige befolkningen vår.

Godt valg!