Molde Høyre

Torsdag 8. desember avholdt Molde Høyre sitt Årsmøte. Frank Gerald Lien er styretsleder.

Styret i Molde Høyre

Leder Frank Gerald Lien

Nestleder Kjell Danielsen

Styremedlemmer: Roar Beck, Mali Grotli Gundersen, Jarle Risnes, Britt Janne Tennøy

Medlemmer som tiltrer styret: Ordøferer Torgeir Dahl, Gruppeleder Gerd Marit Langøy, Leder i Molde og Fræna Unge Høyre Cecilie Nerland og leder i Molde Senior Høyre Anders Talleraas,