Nå kan du endelig varsle digitalt når du skal sende nabovarsel!

Digital nabovarsling gjør det raskere, enklere og billigere for alle som skal sende inn en byggesøknad – også for naboene som mottar varsel. Med et par tastetrykk kan du nå sitte hjemme i sofaen og varsle naboer via Altinn. Du slipper å møte opp fysisk på et postkontor for å sende rekommandert.

Stortingsrepresentant Vetle Wang Soleim, ogkandidater for kommunevalget for Høyre Britt Janne Tennøy og Celine Nerland,besøkte Arkitektene BBW i Molde for å høre hvilke erfaringer og tanker dehar angående digitaliseringen.


BBW jobber til daglig med planarbeid,prosjektering og prosjektstyring i alle kategorier nybygg, rehabilitering,ombygging og ser på seg selv som en viktig partner til offentlig myndigheter ogprivate utbyggere i distriktet vårt. Det betyr med andre ord atarkitektkontoret jobber omtrent daglig med å bistå oppdragsgiverne mednabovarsling.

MayJorun Kvalsnes Nygård er kontorleder og en av eierne i BBW. Hun jobber nestendaglig med nabovarsling for de byggeprosjektene de har. Hun menerdigitaliseringer er helt riktig vei å gå.

-Det forenkler jobben, sparer mye tid, og det blir billigere for kunden,forteller Nygård.


Regjeringen er opptatt av å forenkle og effektivisere byggesaksprosessengjennom digitalisering. Digital nabovarsling er et godt eksempel på hva vi fårtil når offentlig og privat sektor samarbeider om å lage brukerrettedetjenester for publikum, sier stortingsrepresentant Vetle Wang Soleim.Byggenæringen vil ha de største gevinstene – det er anslått at de kan spare 3,3milliarder kroner de neste 15 årene ved å gå over fra rekommandert post tildigital nabovarsling.


— Men dette er også en gledelig utvikling for oss privatpersoner! Vi fikk veldig mange gode innspill som både jeg og Celine ønsker å ta med inn i vår nye kommune. Vi fikk fortalt at det kan variere mye hvordan deres søknader blir behandlet fra kommune til kommune, og ulikt fra saksbehandler til saksbehandler. Slik kan vi ikke ha det, sier Britt Janne Tennøy.

— Og det beste med hele; istedenfor å måttevente på innsigelser i 14 dager, kan du nå søke så raskt alle naboene harsignert. Dette betyr at du nå kan søke på dagen om alle naboene har vært inne,sier Celine Nerland.

Digital nabovarsling ble tilgjengelig ihøst, og så lang har over 66 000 nabovarsler blitt sendt gjennom Altinn.En slik formidabel respons viser en positiv digital modenhet hos bådebyggenæringen og folk flest.