Nye Molde Høyre stiftet

Nye Molde Høyre avholdt sitt stiftelsesmøte på Romsdalsmuseet 21. mars. Et historisk vedtak på møtet i dag, da de lokale foreningene i Midsund, Nesset og Molde slo seg sammen til en felles lokalforening: Nye Molde Høyre.

Inger Lise Trønningsdal fra Midsund ble valgt som den første lederen i den nye foreningen, mens Rolf Jonas Hurlen fra Nesset er valgt til 1. nestleder og Trygve Grydeland fra ble valgt til 2. nestleder.

Inger Lise takket foreningen for tilliten og gleder seg til å ta fatt på arbeidet i det nye styret.

-Jeg vil ta med meg den gode stemningen fra møtet i dag inn i arbeidet som leder i Nye Molde Høyre, sier Inger Lise Trønningsdal.

På bilde 1: Styret i Nye Molde, fra venstre: Gerd Marit Langøy, Frank Gerald Lien, Arild Svensli, Torgeir Dahl, Cecilie Wold, Trygve Grydeland, Rolf Jonas Hurlen, Britt Janne Tennøy og Anders Talleraas. Rekken foran fra v: Ingeborg Forseth og Inger Lise Trønningsdal. Adrian Sørli, Kyrre Vebenstad (UH) og Eva Solstad Alme var ikke stede da bildet ble tatt.