Nye Molde Høyre prioriterer kunnskap og mestring i skolen!

Det viktigste vi kan gjøre for å hindre at noen faller utenfor, er å sørge for en trygg oppvekst for barn og unge. Alle barn som vokser opp i vår nye kommune skal møte en skole som gir de trygge rammer, mestring og nødvendige ferdigheter for å realisere sine evner, drømmer og ambisjoner. Da er det avgjørende å satse på grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning. En god skole og gode lærere er den beste måten å utjevne sosiale forskjeller på. Det er et mål for Høyre at lærerne har fordypning i fagene de underviser i. Da må vi bli enda flinkere til å prioritere etterutdanning.

Vi har et godt utgangspunkt for å drive en god skole i Nye Molde, med mange flinke lærere og moderne skolebygg. Under Høyres ledelse er samtlige skoler i dagens Molde kommune nyrenoverte, og alle elever har fått egen PC eller nettbrett. I Nesset har man også brukt mye penger på renovering av skolebygg. Det har vært gjennomført et målrettet arbeid på både fag og skolemiljø de siste årene. Det vises igjen i gode resultater på nasjonale prøver og at antall elever som melder fra om mobbing er kraftig redusert. I Midsund er ny skole til 130 millioner vedtatt, og bygging starter i høst. Da barna samles på en skole er det viktig å sikre ungene trygg skoleveg. Høyre har blant annet fremmet forslag om gratis skoleskyss for alle barn som må ferdes langs riksveg 668.

Dette var bare noen få glimt av alt det positive på skoleområdet i de tre kommunene. Men vi er likevel ikke tilfreds, og har store ambisjoner for Molde-skolen de neste årene. Som skoleeier vil
Nye Molde Høyre:

  • jobbe for at ny skole på Årølia blir realisert
  • fortsette satsingen på videreutdanning av lærere
  • ha nulltoleranse for mobbing; ethvert tilfelle av mobbing skal følges opp
  • sette inn ressurser tidligst mulig for å gi elevene de beste forutsetninger for å mestre senere trinn i skoleløpet
  • ha andre yrkesgrupper inn i skolen, f.eks miljøterapeuter. Læreren skal ha tid til å være lærer
  • styrke elevenes digitale ferdigheter ved å la alle skoler få mulighet til å tilby koding som valgfag
  • etablere et Newtonrom i kommunen
  • at skolene skal tilby leksehjelp til elevene som trenger det mest, gjerne i samarbeid med frivillige
  • at kommunen i samarbeid med lærere, foreldre og elever setter tydelige rammer for mobilbruk i skolene våre
  • at kommunen skal gjennomføre jevnlig kvalitetsoppfølginger på skolene hvor resultater og elevenes trivsel blir vurdert. Resultatene skal brukes i et kontinuerlig forbedringsarbeid på alle skoler

Kunnskap i skolen er en hjertesak for Høyre. Velgerne i Nye Molde kan stole på at Høyres lokalpolitikere vil prioritere skolen!