Sjøfronten i Molde

Sjøfronten er en hjertesak for Molde Høyre og undertegnede. Torsdag var en gledens dag for oss, da Molde kommunestyre vedtok byggestart for Sjøfronten del 1.

Kommunestyret godkjente også byggestart for del 2, med forutsetning om at med-finansiering fra grunneiere/næringsliv er klar, og senest 1. juli 2017.

Dessverre har vi ikke vært flinke nok til å involvere gårdeierne og næringslivet vårt forøvrig, – tidlig nok. Først på denne siden av året har det blitt opprettet kontakt om finansiering. Hvis vi skal realisere store prosjekter der det forventes at næringslivet skal delta, må også næringslivet få komme med sine innspill i god tid. Den beste løsningen får vi til kun ved godt samarbeid. Dette må vi som kommune bli mye bedre på, mener jeg. Det er ingen selvfølge at private ønsker å delta, men slik jeg kjenner næringslivet her i byen, består de av ildsjeler med et stort hjerte for byen sin. Derfor har jeg stor tro på at vi skal finne finansiering og gode løsninger slik at vi får realisert Sjøfronten del to også.

Noen er bekymret for at det skal bli liten eller ingen aktivitet ved Sjøfronten når den står ferdig. Det bekymrer ikke meg i det hele tatt. Når vi som kommune viser innbyggerne og næringslivet at vi satser, skjer det magiske. Gode forretningsideer spirer og gror, og gründere og etablert næringsliv sørger for at det blir aktivitet.

Vi bør ha en Torgkiosk synes jeg, men den trenger ikke ligge midt på Torget der kiosken står per i dag. Vi har gårder både øst og vest for Torget der det selvsagt popper opp muligheter for kaffe-, is- og burgersalg. Dette skal ikke kommunen drive med. Kommunen skal kun legge til rette for aktivitet og sørge for gode rammebetingelser for næringslivet.

Det vil dukke opp enda flere kafeer, butikker og restauranter i sentrum, men det er ikke slik at alt vil stå ferdig fra dag en. Men dette kommer, helt naturlig. Som en del av fornyelsen!

Jeg tror de fleste av oss ser frem til at Molde blir en grønnere by. En by med større aktivitet i bilfrie omgivelser. Med Sjøfronten gir vi muligheter for urbanitet og rekreasjon. Både turister, gjester, barn, ungdom, godt voksne og gamle vil få nyte utsikten mot fjorden og fjella som vi aldri blir lei av å se på.

Vi i Molde Høyre er glad for at kommunestyret med stort flertall stemte for rådmannens forslag. 43 av 47 representanter er positive til dette. Dette har vært, og er en viktig sak for oss. Og med gruppeleder Gerd Marit Langøy i spissen fikk vi også sagt klart fra i kommunestyret i forrige uke at vi i Molde Høyre ikke gir oss før del tre av Sjøfronten står ferdig. Fra Torget og østover mot Brunvollkvartalet.

Vi, i lag med ildsjeler fra næringslivet og med stor støtte fra velgerne våre, har nå muligheten til å være med på å utvikle byen vår i riktig retning. For fremtiden. Dette kommer til å endre Molde som by for alltid. Akkurat som fortjent. Vendt mot fjorden og fjella vi er så uendelig glade i.

Britt Janne Tennøy, Molde Høyre

Innlegget ble først delt i Romsdals Budstikke, rbnett.no