Sykehusstriden vil ingen ende ta!

2 år etter at statsminister Erna Solberg avklarte på et møte i Molde at finansieringen av det nye sykehuset på Hjelset og det distriktsmedisinske senteret i Kristiansund var på plass, er fortsatt sykehusstriden like intens og heftig. Det er derfor god grunn til å huske på at sikring av at sykehuset på Hjelset skal bygges snarest fortsatt er et viktig element ved årets valg!

At Kristiansund og mange Nordmørskommuner går imot Sykehuset på Hjelset, har vel vært klart helt siden rettssakene og tapet der ble klart. Og de har nå fått selskap av Bunadsgeriljaen, som ikke ønsker nytt sykehus på Hjelset.

Det nye nå er at Ålesunds ordfører fra Arbeiderpartiet har kastet seg inn i kampen, og ønsker i praksis at dette nye sykehuset ikke blir bygd. Det heter riktignok at hun ønsker en utsettelse, slik at Ålesund sykehus kan renoveres først, men i praksis vil dette skyve sykehusbygget så langt ut at det betyr stopp i denne omgang.

Disse motkreftene som nå blir mer og mer tydelige på begge kanter av oss i Molde og Romsdal, gjør at det blir meget viktig for de nye kommunestyrene i Romsdal, og spesielt for det i Nye Molde, å kjempe for at det vedtatte og fullfinansierte sykehuset på Hjelset må bygges snarest, med de funksjoner som sykehusene i Molde og Kristiansund har i dag.

Og jeg er av den oppfatning at dagens ordfører i Molde, og Høyres ordførerkandidat Torgeir Dahl i spissen for et slagkraftig Høyre, fortsatt vil være en meget god aktør for at det nye sykehuset på Hjelset med DMS i Kristiansund skal fullføres slik det nå er planlagt!

Og jeg er også forbauset over sammenblandingen av 2 helt adskilte forhold. Med mangeårig underskudd i den løpende driften, er det nødvendig å sørge for at driften også her i Helse Møre og Romsdal kan komme i balanse. Dette vil bety en smertefull prosess, men dette er helt uavhengig av Nybyggprosjektet.

Nybyggprosjektet er helt nødvendig, og er fullfinansiert uavhengig av driftsproblemene i dagens Helse Møre og Romsdal. Om det i det hele tatt har noen innvirkning, vil driften bli positivt berørt når nybygget står ferdig og tas i bruk!

Anders Talleraas, Molde Høyre

Innlegget ble først publisert i Romsdals Budstikke