Ordfører Torgeir Dahl sin tale til forsterforeldre og forsterfamilier

I forbindelse med hedringsarrangement til forsterforeldre/fosterfamilier 12. november, holdt holdt ordfører Torgeir Dahl tale. Her kan du lese den i sin helhet;

Hedringsarrangement Fosterforeldre/Fosterfamilier 12.11.2016.

Barna er det viktigste vi har og for samfunnet vår viktigste ressurs. Barna er vår fremtid, og en trygg og god barndom gir gode forutsetninger for et godt voksenliv; for at våre barn kan realisere sine drømmer og sitt potensiale.

For mange barn er ikke dette en del av hverdagen. Deres biologiske foreldre er av ulike grunner ikke i stand til å gi sine barn trygge rammer. Da vil det være behov for et fosterhjem. Noen ganger for en periode, mens andre trenger et fosterhjem de kan vokse opp i.

Hvert år trenger over 200 barn og unge i Midt-Norge fosterhjem, og det er stort behov for å rekruttere flere fosterhjem. I N&&R har vi i dag 225 fosterhjem med 267 fosterbarn. Mange fosterhjem har altså flere fosterbarn.

Mange kan bli fosterforeldre. Det som kreves er at man først og fremst har tid og overskudd til å gi barn et trygt og godt hjem.

Dere som er her har tatt oppgaven! Dere vet hva som kreves og hvor viktig det er for barna at de har noen som hjelper til med leksene, noen som sier god natt, og noen som heier fra sidelinja. At de kan være en del av familien, ha en plass ved middagsbordet og noen å komme hjem til.

Dere gir fosterbarna trygghet og forutsigbarhet.

Dere har tatt på dere et viktig samfunnsoppdrag. Og som ordfører vil jeg takke dere for det. Men først og fremst har dere tatt et ansvar for at det enkelte barn får en tryggere og bedre oppvekst. Dere har gjort en positiv forskjell for fosterbarna. Og så vet jeg at det kan være krevende, men også utrolig givende.

Jeg vil avslutte med en oppfordring til dere fosterforeldre. Del deres erfaringer med venner og bekjente. Vi trenger flere som er villige til å påta seg oppgaven som fosterforeldre. Dere med egne erfaringer kan være vår viktigste ressurs for rekruttering av nye fosterhjem.

Lykke til videre.


Torgeir Dahl