Sentralisering er ikke en politisk konstruksjon!

Senterpartiet går til valg på kampen mot sentralisering, men hva er det egentlig de kjemper mot, og hva er deres løsninger?

Sentralisering er ikke slik Senterpartiet støtt utbasunerer, en politisk konstruksjon. Sentralisering er en global trend som handler om at folk flytter fra distrikter til mer sentrale strøk, noe som skaper en demografisk ubalanse mellom by og land. Denne trenden er drevet av blant annet høyere utdanningsnivå, den teknologiske utviklingen og stadig høyere krav til de tjenestene som skal utføres – i tillegg til et økende ønske blant unge mennesker for urbane kvaliteter rundt seg. Senterpartiet lever i den forvillelse at man kan bekjempe disse trendene ved å fornekte dem og med statlige tilskudd, «bolyst»-midler.

Høyre har tatt samfunnsutviklingen på alvor. Vårt svar er å styrke lokaldemokratiet og den lokale sjølrådretten, ved å flytte mer makt og beslutninger dit folk bor og ved å begrense statlige innsigelser. Det å ha frihet til å bestemme mer selv over eget liv og levned er en kvalitet i seg selv. Vårt svar er å styrke grunnlaget for næringsutvikling i distriktene, blant annet gjennom skattelettelser og en massiv satsing på samferdsel. Vårt svar er å styrke kommuneøkonomien til et nivå den ikke har sett siden før tusenårsskiftet.

Senterpartiet ser for seg etter valget å regjere sammen med Arbeiderpartiet – et parti som i iveren etter å nedgjøre alt regjeringen gjør, har gitt opp viktige reformer de egentlig er for, og som nå leter på kistebunnen etter andre måter å møte de utfordringene på. Det er ikke mindre behov for reformene nå enn det var da Arbeiderpartiet laget program for 4 år siden. Vi aner konturene. Helsepolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, Torgeir Micalsen, har allerede signalisert en gigantreform, der kommunale helse- og omsorgstjenester skal samles med de statlige sykehusene, med felles eierskap og pengekasse, og med et nytt nivå. Det er en reversering av samhandlingsreformen, der ansvaret for stadig flere helsetjenester har blitt flyttet nedover til kommunene.

Dette er nøyaktig den utviklingen vi advarte mot, selv om vi ikke i våre villeste fantasier hadde trodd Arbeiderpartiet ville starte med de aller største kommunale tjenestene. Dette er en massiv mistillit til lokaldemokratiet. Dette er statlig drevet sentralisering, og selv om det neppe blir en realitet, illustrerer det et tankegods som lever i beste velgående i Arbeiderpartiet.

Dette er partneren Senterpartiet har valgt – dette er måten man vil ta politisk grep for å motvirke sentraliseringstrenden? Komplett uforståelig!