Nordland Høyres fylkesårsmøte

Fylkesårsmøtet avholdes i Bodø 3. til 5. november 2017 på Scandic Havet.

Årsmøtet til Nordland Høyre finner sted på Scandic Havet, Tollbugata 5, Bodø fra 3. – 5. november.

Delegatavgift årsmøtet: 300,-

Tentativ tidsramme for helgen:
Fredag 3. november – fylkesstyremøte fra kl 19.00
Lørdag 4. november – fylkesstyremøte fra kl 09 – 11 ved behov.
Lørdag 4. november – Årsmøtet fra kl 12.00 med middag kl 20.00
Søndag 5. november – Årsmøte fortsetter kl 9 og avslutter senest kl 12.00

Alle delegater må være lovlig valgt av sin lokalforening, protokoll må være innsendt på forhånd.

Andre forslag og saker som ønskes behandlet må være sendt Fylkesstyret senest 3 uker før møtet. Forslag til resolusjoner skal være sendt Arbeidsutvalget minst 1 uke før møtet. Forslag som fremmes senere kan avvises av Arbeidsutvalget eller ¼ av Årsmøtet.

Frist for innsending av resolusjoner er en uke før, fredag 27. oktober. Sendes vanter@hoyre.no

Fylkesårsmøtet består av: https://hoyre.no/nordland/aktuelt/fylkesarsmotet-besta/

Nordland Høyres vedtekter: https://hoyre.no/nordland/aktuelt/vedtekter-nordland-h/

Påmelding skjer her.


Se innkalling sendt på epost 12. september fra Vanja.

For spørsmål – ta kontakt med Vanja på 99563100 eller Markus på 93057121
Velkommen til ei fantastisk Høyre-helg i Bodø. 🙂