Vi tror på Nordland

Nordland Høyre ønsker grønn utvikling, optimisme, og lokale arbeidsplasser

Dette skal Nordland Høyre jobbe for de neste årene:

 • Vi vil at fylket vårt skal styrke og befeste seg som en regional og nasjonal motor for nærings- og samfunnsutvikling.
 • Vi ønsker å skape en videregående skole som gir elevene nødvendige ferdigheter for at de kan realisere evnene, drømmene og ambisjonene sine.
 • Vi er opptatt av et godt samferdseltilbud som legger til rette for nyskapning, arbeidsplasser og et godt velferdstilbud.
 • Vi vil prioritere drift og vedlikehold av fylkesveiene i Nordland.

Våre valgløfter:

 1. Flere skal fullføre videregående hvert år innen 2025.
 2. Innføre trygghetsstandard for alle sykehjem. Eldre skal gis god mat og daglig valgfri aktivitet.
 3. Løft for eldre som bor hjemme med trivsel, trygghet og kvalitet.
 4. Valgfrihet i barnehage, skole og omsorg.
 5. Lavere eiendomsskatt.
 6. Bedre veier og mer kollektivtransport.
 7. Ja-kommuner som bidrar til grønn vekst og optimisme.
 8. Alle Høyre-kommuner skal ha en klimaplan.

Vi tror på Nordland

Høyre vil ha ja-kommuner som bidrar til grønn utvikling, optimisme og lokale arbeidsplasser. Vi vil ha en skole med kunnskap, der elevene mestrer hverdagen. Vi må hjelpe de elevene som blir hengende etter, satse på lærerne og sørge for at barna trives. Alle barn skal ha like muligheter, uansett bakgrunn.

Vi vil ha en eldreomsorg med mer aktivitet, der færre er ensomme og flere kan bo hjemme så lenge de ønsker. Vi er mest opptatt av god kvalitet og at du får velge selv. Andre er mest opptatt av hvem som skal gjøre jobben.

Høyre ser etter løsninger, der andre ser problemer. Vi tror på Nordland. Stem Høyre.

Vi håper du vil stemme Høyre når valgdagen kommer, 9. september! Har du spørsmål om Høyre og vår politikk? Da er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss, for eksempel via Facebook.

Godt valg!

Les også: