Astrid Nøklebye Heiberg har gått bort

Det er med stor sorg at vi har mottatt meldingen om at Oslo Høyres stortingsrepresentant Astrid Nøklebye Heiberg har gått bort.

Av Heidi Nordby Lunde – Leder Oslo Høyre

Titlene var mange, fra psykiater til president i Røde Kors, stortingsrepresentant, statsråd, statssekretær og ikke minst representant i Oslo bystyre. Men den største tittelen var som medmenneske, der Astrid tydelig kommer frem. Hun var feminist og som psykiater kjempet hun for å avskaffe diagnosen for homofili på 70-tallet. Hun holdt fanen høyt for kvinners rettigheter internt i Høyre til det siste, og med den viktige sosialpolitiske rusreformen. Hun var den eldste representanten på Stortinget og den eldste fast møtende noen gang, og engasjerte seg naturlig nok for et mer aldersvennlig samfunn der flere eldre kunne delta aktivt og i arbeid – ikke minst for å sørge for et bærekraftig velferdssamfunn for generasjonene som kom etter henne. Et varmt, omtenksomt og engasjert medmenneske.

Våre tanker går til hennes nærmeste. Hun vil bli savnet av oss alle.