Bedriftskanalen satser offensivt

EN NÆRINGSPOLITISK JA-KOMMUNE

Arve Juritzen bystyrekandidat
– All politikk begynner med næringspolitikk, sier Juritzen som har store ambisjoner for hvordan Bedriftskanalen skal bidra til å videreutvikle næringspolitikken til Oslo Høyre. Foto: John Andresen.

Oslo Høyre skal fortsette å være partiet som kjemper for de beste rammevilkårene for et innovativt og suksessfullt næringsliv. Felleskapets økonomi kan ikke bevilges, den må skapes. Derfor skal vi i Høyre gjøre Oslo til en næringspolitisk JA-komme, sier Arve Juritzen.

– Det første vi må ta fatt på etter at vi har vunnet valget er å forenkle og avbyråkratisere søknadsprosesser og kommunikasjonen med kommunale etater og sørge for mer forutsigbare rammer for næringslivet. Sammenlignet med Stockholm og København er Oslo kommunes satsning på å tiltrekke seg nye bedrifter nesten ikke synlig. Her må kommunene og næringslivet sammen øke innsatsen betydelig. Det foregår utrolig mye forskning, innovasjon og næringsutvikling i Oslo og vi må legge til rette for at disse bedriften kan bli i hovedstaden når de går over i en produserende fase slik at arbeidsplassene de skaper blir i Oslo, sier Juritzen som håper på et tett samarbeide med bedrifter og deres organisasjoner.

Med seg i Bedriftskanalens styre har han advokat og Høyre-politiker Ragnhild Berg Nilsen, siviløkonom Javad Mushtaq som er seriegründer og nå jobber for EAT, Marianne Røiseland fra St. Hanshaugen Høyre som i dag er administrerende direktør i Rørentreprenørene Norge og John Anders Henriksen, næringspolitisk direktør i Oslo Handelsstands Forening.

– Det som gjør næringspolitikken spesielt interessant er det store spennet fra de digre konsernene til enkeltpersoner som vil skape sin egen arbeidsplass. Jeg tror ungt entreprenørskap for noen kan være et godt alternativ til den teoretiske skolen og en smart vei inn i arbeidslivet. Det skal vi også bidra til, sier Arve Juritzen.

Les mer om Oslo Høyres næringspolitikk her.