Byrådet vil endre finansieringsmodellen til skolene 

Det blågrønne byrådet i Oslo vil endre finansieringsmodellen til skolene. – I dag er det mange skoler som kommer dårlig ut. Det vil vi endre på, sier utdanningsbyråd Julie Remen Midtgarden. 

Byråd for utdanning, Julie Remen Midtgarden
Julie Remen Midtgarden, byråd for utdanning.

Utdanningsbyråd Julie Remen Midtgarden sender nå et oppdrag til Utdanningsetaten om å gjennomgå den såkalte ressursfordelingsmodellen som bestemmer fordelingen av midler til grunnskolene i Oslo. 

– Flere skoler i Oslo opplever at de har lite ressurser. De siste årene har vi hørt om skoler som sliter med å få budsjettene til å gå opp, skoler som ikke har råd til å ansette nye lærere, elever som ikke har fått den oppfølgingen de trenger og skoler som ikke har råd til nye læremidler. Dette ønsker vi å gjøre noe med, sier byråd for utdanning, Julie Remen Midtgarden. 

Nå rydder vi etter de rødgrønne 

Den nåværende finansieringsmodellen baserer seg på analyser som ble gjort i 2017 av det rødgrønne byrådet. 

– Disse er mer enn modne for en ny gjennomgang. Vi ser at det bør gjøres grep slik at fordelingen av ressurser speiler de behovene som skolene har bedre, sier Julie Remen Midtgarden.  

– I byrådserklæringen skriver vi at alle skoler skal sikres god grunnfinansiering uavhengig av hvor i byen de ligger, og at det må settes inn ekstra ressurser ved skoler som har særlige utfordringer. Dette følger vi opp nå, fortsetter utdanningsbyråden. 

Utdanningsbyråden ber Utdanningsetaten om å:  

  • Vurdere innretningen av midler til særskilt språkopplæring 
  • Vurdere innretningen av midler til elever som trenger spesialundervisning eller ekstra oppfølging (særskilt elevpris) 
  • Revurdere analysene som ligger til grunn for den sosiodemografiske tildelingen.  

Ressursene skal speile behovene bedre 

Flere skoler i Oslo bruker mye ressurser på spesialundervisning, tilpasset opplæring og saker knyttet til skolemiljø. Samtidig opplever mange at de ikke kompenseres godt nok for dette i den nåværende finansieringsmodellen. Det bekymrer byrådet, og derfor sender vi dette oppdraget.  

–  Vi vil vurdere ulike løsninger for å sikre skolene får midler nok til å dekke sine behov, sier byråd Julie Remen Midtgarden. 

Utdanningsetaten skal levere sin utredning til byrådsavdelingen innen 1. januar 2025.