Ny ledelse i Oslo Høyre

Mudassar Kapur er valgt til leder, og Ingeborg Tennes til nestleder for de neste to årene.

Ingeborg Tennes og Mudassar Kapur
Ingeborg Tennes og Mudassar Kapur.

Arbeidsutvalget

Leder: Mudassar Kapur

Nestleder: Ingeborg Tennes

Leder av kvinneforum: Ragnhild Berg Nilsen

Medlem av Arbeidsutvalget: Jens Jørgen Lie

Hovedstyret

Disse tre ble valgt for to år:

Marianne Groth
Ola Kvisgaard
Ingvild Næss Stub

Valgt for ett år:

Heidi Larssen

25 valgte til Representantskapet

Frode Helgerud
Kristin Clemet
Ola Peter Krohn Gjessing
Aleksandra Witczak Haugstad
Eirik Moen
Gunnar Falck-Ytter
Knut Meiner
Ola Svenneby
Elisabeth Isachsen Rye-Florentz
Kristin Vinje
Aga Sadlowska
Øystein Eriksen Søreide
Hilde Johanne Barstad
Bård Næss Standal
André Støylen
Stefan Magnus Brittmark Heggelund
Helge Selstø
Ove Rogne
Arne Bruusgaard
Jon Anders Henriksen
Tove Gjersrud
Tina Alvær
Ståle Hagen
Jenny Clemet von Tetzschner
Andreas Oftedal

Nominasjonskomiteen

Stian Berger Røsland, leder, Vestre Aker Høyre
Heidi Larssen, nestleder, Frogner Høyre
Stian Haraldsen, Nordstrand Høyre
Stian Strømøy Holm, Grorud Høyre
Maiken Prestmo, St. Hanshaugen Høyre
Aleksandra Witczak Haugstad, Østensjø Høyre
Sarah Wang, Nordre Aker Høyre
Elisabeth Meier Tangen, Grünerløkka Høyre
Afshan Rafiq, Stovner Høyre
Kaare Seeberg Sidselrud, Søndre Nordstrand Høyre
Carl Oscar Pedersen, Ullern Høyre
Berit Solli, Alna Høyre
Thor Lysenstøen, Bjerke Høyre
Andreas Strandskog, Vestre Aker Høyre
Øyvind Berget, Gamle Oslo Høyre
Andreas Oftedal, Sagene Høyre
Grete Horntvedt, Oslo Senior Høyre
Håkon Andreas Flydal, Oslo Unge Høyre
Oscar Christopher Husebye, DKSF

Internkontrollutvalget

Nils-Ola Widme – leder
Hilde Barstad
Øystein Eriksen Søreide
Sondre Knudsen Røstgård
Saida Begum

Revisor

Deloitte