Endringer i Oslo Høyres bystyregruppe

Eirik Lae Solberg er enstemmig valgt til leder av Oslo Høyres bystyregruppe etter et ekstraordinært gruppemøte 27.september. Anne Haabeth Rygg blir gruppens nestleder.

Oslo rådhus fra sjøen

Endringen skjedde dagen etter at Eirik Lae Solberg ble valgt til Oslo Høyres byrådslederkandidat foran valget i september 2023.

«Når vi nå skal drive en slagkraftig og god valgkamp sånn at Oslo igjen skal få et blågrønt byråd, er det viktig at vi bruker mest mulig tid på politikk og minst mulig tid på intern organisering og avklaringer. Jeg er glad for at gruppen støttet forslaget fra James Stove Lorentzen og meg om at Eirik Lae Solberg også leder bystyregruppen.» sier Anne Haabeth Rygg

«Jeg er veldig glad for at Anne fortsetter i gruppeledelsen som nestleder. Hennes store politiske kompetanse og solide erfaring fra bystyret de siste årene er veldig verdifull fram mot valget i 2023. Jeg er også glad for at resten av gruppeledelsen fortsetter som talspersoner på sine områder. Oslo Høyre har et sterkt team på rådhuset som jeg gleder meg til å jobbe sammen med fram mot valget.» sier Eirik Lae Solberg.

Oslo Høyres gruppestyre har følgende sammensetning:

Eirik Lae Solberg              Gruppeleder

Anne Haabeth Rygg        Gruppenestleder og nestleder i Samferdsels- og miljøutvalget

James Stove Lorentzen  Leder Byutviklingsutvalget

Per-Trygve Hoff               Nestleder Finansutvalget

Mehmet Kaan Inan         Medlem av Kultur- og utdanningsutvalget, og Oslo Høyres skolepolitiske talsperson

Hassan Nawaz                  Medlem av Helse- og sosialutvalget, og Oslo Høyres helsepolitiske talsperson.

Ola Kvisgaard                    Leder Kontrollutvalget

Silje Lutro                          Medlem av gruppestyret