Høyre satser på Tøyen


Tøyensatsingen er 1 år og mye har skjedd

Da avtalen om Tøyensatsingen ble signert for ett år siden ble det hevdet at det er lett å la seg blende av fagre ord og formuleringer om badeland og millioner av kroner for et løft på Tøyen. Men det har skjedd merkbare forandringer på ett år.

Tekst: Anniken Hauglie
Illustrasjon: Oslo kommune
Foto: Nyebilder.no

Anniken Hauglie Foto: nyebilder.no

Det har vært mye oppmerksomhet rundt skolene i Tøyenområdet. Men etter mye negativ omtale av Tøyen i media har engasjerte foreldre imidlertid tatt tak i dette og blant annet etablert en 5-års klubb der oppmøtet har vokst fra måned til måned. Nå viser de foreløpige innskrivingstallene fra Tøyen skole og Vahl skole en god elev-vekst fra høsten av. Sommerskolen og Kulturskolen har fullt belegg på sine plasser. Aktivitetsskolen (AKS) har på ett år økt deltakelsen fra 40 til ca 200 barn etter at det ble innført gratis halvdagstilbud gjennom Tøyensatsingen.

Større park

Tøyenparken skal bli et sammenhengende grøntdrag. Derfor prøvestenges nå Finnmarksgata fra 28. mai til 15. desember 2014, som til nå har delt parken i to. I august skal Øyafestivalen arrangeres i Tøyenparken for første gang og det planlegges hvordan vitensenter, Tøyenbadet og friluftscene skal innpasses i parken.

Færre kommunale leiligheter

Kommunen selger ut et stort antall leiligheter på Tøyen i løpet av 2014/15. Hagegata 30 og 31 forberedes for salg til selveiere og studentboliger. Antall kommunale leiligheter utenfor Oslo indre øst skal øke med 600 netto. Kommunen har satt av 2,4 mrd til boliger i 2014-2016, det er den største investeringen i kommunal boligmasse i Oslo siden 1945. Det vil gi beboerne et bedre botilbud, og vi får spredt boligene mer rundt i byen.

Nyoppusset T-bane og torg

Tøyen T-banestasjon pusses opp denne høsten med bedre vestibyle og informasjonsskjermer, nye skilt og teknisk utstyr. Samtidig undersøkes bygningen for å klargjøre full oppgraderingi 2015. Torget i Tøyens-senteret pusses opp i et spleiselag med til sammen 30 millioner fra kommunen og gårdeierne. Det er allerede innført bedre renhold og vedlikehold rundt Tøyen, og i løpet av høsten vil det bli engasjert bomiljøvaktmestere i de mest belastede områdene.

Med Tøyenavtalen har vi fått en gyllen mulighet til å vise at vi mener alvor med å utvikle Tøyen. For å få til det mobiliserer vi med tiltak, aktiviteter og virksomheter som vi mener gir et løft for de som bor der i dag. Særlig er jeg opptatt av at barn og unge skal finne utfordringer og tilbud som gir kunnskap og positiv utvikling for hver enkelt. Jeg mener vi har fått til en stor snuoperasjon, men som ikke vil vært mulig uten dugnad fra svært mange ildsjeler og velvillige kommunale ledd. Jeg gleder meg til fortsettelsen.

Her kan du lese mer om Tøyen-avtalen som ble vedtatt av Høyre, Venstre, KrF og SV for ett år siden: